Monday, September 14, 2009

eMATEKS

Sila ambil perhatian,

Pihak JPN mendapati masih banyak sekolah masih belum membuat pelaporan penerimaan bekalan buku teks secara online eMATEKS. Sekolah sekolah yang terlibat sila berbuat demikian dengan kadar segera bagi memudahkan pemantauan pihak JPN dan Bahagian Buku Teks, KPM. Kerjasama daripada pihak sekolah amatlah diharapkan.

Terima kasih.